1. SYARAT DAN TERMA PERTANDINGANSPESIFIKASI REKA BENTUK LOGO
    • Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada seluruh warga SMKDB
    • Peserta boleh menghantar seberapa banyak pertandingan. Walau bagaimanapun, hanya satu logo akan dipilih sebagai pemenang.
    • Semua reka bentuk logo mestilah asli dan tidak ditiru/diciplak.
    • Semua logo yang diterima oleh Urus Setia Pertandingan Logo SMKDB akan menjadi hakmilik SMK Doktor Burhanuddin dan tidak akan dikembalikan.
    • Urus Setia Pertandingan Logo SMKDB berhak ke atas logo yang terpilih sama ada untuk dipinda atau diubahsuai bagi maksud untuk digunakan atau dipamerkan ataupun dicetak dalam mana-mana acara atau majlis rasmi.