PAKEJ MATAPELAJARAN

 

TINGKATAN 1, 2 dan 3

1

Bahasa Melayu

2

Bahasa Inggeris

3

Bahasa Arab

4

Matematik

5

Sains

6

Sejarah

7

Geografi

8

Pendidikan Islam

9

Pendidikan Moral

10

Pendidikan Seni

11

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

12

Kemahiran Hidup Teknikal ( KH 1 )

13

Kemahiran Hidup Ekonomi Rumah Tangga ( KH 2 )

14

Kemahiran Hidup Perdagangan dan Keushawanan ( KH 4 )

 

 

TINGKATAN

4 / 5

SAINS

AGAMA

SAINS

TULEN

SAINS

TEKNIKAL

KEMANUSIAAN

1

Bahasa Melayu

/  

/   

/   

/

2

Bahasa Inggeris

/   

/   

/   

/   

3

Bahasa Arab

/   

 

 

 

4

Sejarah

/   

/   

/   

/  

5

Pend Islam

 

/   

/   

/   

6

Mate Moden

/   

/   

/   

/   

7

Mate Tambahan

/   

/   

/   

 

8

Sains

 

 

/   

/   

9

Kimia

/   

/   

 

 

10

Fizik

/   

/   

 

 

11

Biologi

/   

/   

 

 

12

Prinsip Akaun

 

 

/   

 

13

Ekonomi Asas

 

 

/   

 

14

Pend Al Quran dan Al-Sunnah

/   

 

 

 

15

Pend Syariah Islamiah

/   

 

 

 

16

Pend Seni

 

 

 

/  

17

Pend Sivik & Kewarganegaraan

/   

/   

/   

/  

18

Geografi

 

 

 

/   

19

Tasawwur Islam

 

 

 

/  

20

Perdagangan

 

 

/   

/

 

 

PRA-U

1

Bahasa Melayu

2

Pengajian Am

3

Kimia

4

Biologi

5

Fizik

6

Matematik T

7

Matematik S

8

Ekonomi

9

Pengurusan Perniagaan

10

Syariah

11

Geografi

12

Akaun

13

MUET